Historie

Společnost má za sebou historii v oboru od roku 2010 a je součástí komunity specializovaných partnerů společnosti QI GROUP a.s. (původně DC Concept a.s.), tvůrce unikátního komplexního systému QI. Dlouholeté zkušenosti a úzká spolupráce v rámci komunity nám dává nejlepší předpoklady pro poskytování služeb s podporou informačního systému QI.

Dodáme Vám zkušenosti a pomoc při evidenci poplatků měst a obcí a to včetně profesionální podpory při fakturaci vodného a stočného. Umíme se postarat o Vaše  potřeby.